Geowłóknina to płaski geosyntetyk wykonany z włókien polipropylenowych lub poliestrowych połączonych mechanicznie w procesie igłowania oraz poddanych procesowi termicznego zgrzewania. Charakteryzują się dużą elastycznością i łatwości przyjmowania kształtów podłoża. Szorstka powierzchnia ułatwia współpracę z gruntami i materiałami budowlanymi. Geowłóknina są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, jednocześnie posiadają wysoką odporność na działanie środowiska naturalnego, kwasów, zasad, paliw płynnych i rozpuszczalników. Dzięki swoim właściwością i budowie, mogą pełnić funkcję: separacji, filtracji, ochrony, wzmocnienia, drenażu.

Geowłóknina stosowana jest do:

  • ochrony geomembran przed uszkodzeniami
  • osłony systemów drenarskich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym
  • rozdzielania między gruntami lub kruszywami o różnym uziarnieniu
  • ochrony nabrzeży rzek i kanałów
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image