IZOLACJE HAL, PLACÓW MANEWROWYCH ORAZ PLACÓW JEŹDZIECKICH.

Powierzchnie magazynowe oraz hale do przechowywania różnego rodzaju towarów, w tym produktów spożywczych, muszą spełniać określone wymagania. Dla stworzenia optymalnego środowiska konieczne jest zadbanie o izolację - m.in. od wilgoci.
Firma EKOKOS oferuje kompleksowe usługi z zakresu instalowania izolacji przeciw-wodnych oraz przeciwwilgociowych w magazynach i halach. Nasze działania obejmują również obiekty, w których składowane są materiały stanowiące potencjalne zagrożenie dla środowiska.

W przypadku tworzenia izolacji dla hal oraz placów manewrowych polecane jest stosowanie specjalnej folii PEHD. Posiada ona wyższą od innych materiałów izolacyjnych tego typu wytrzymałość mechaniczną. Folia PEHD wyróżnia się też odpornością na czynniki chemiczne (w tym na kwasy, związki ropopochodne), materiał ten może mieć kontakt z wodą pitną, dodatkowo jest atestowany przez PZH. Geomembrana PEHD jest giętka i łatwo poddaje się zgrzewaniu.

Ponieważ każdorazowo dopasowujemy naszą usługę do konkretnych warunków - w zależności od zastosowanej podbudowy możemy polecić także dodatkową warstwę ochronną z geowłókniny. Dopiero na tak przygotowane podłoże kładziemy izolację, przy czym spoiny wykonujemy przy pomocy automatów samojezdnych. Łączenie ma postać spoiny dwuścieżkowej z kanałem próbnym - dzięki temu istnieje możliwość całkowitej kontroli nad wykonywanym właśnie zgrzewem - również w przypadku zgrzewarek ręcznych. Przy montażu folii PEHD jest ona najpierw wywijana na ściany (oraz słupy), następnie zaś zakotwiona mechanicznie (przy użyciu kołków szybkiego montażu do blach). Tak stworzoną, szczelną wannę spaja się potem z wykorzystaniem ekstrudera. Izolacja wszystkich elementów obróbkowych z poziomą warstwą uszczelniającą gwarantuje optymalne zabezpieczenie.

Place jeździeckie to osobna kategoria - jednak wykonywanie ich izolacji przebiega w podobny sposób. Ponownie wykorzystywana jest folia PEHD, ponieważ stanowi ona materiał niezagrażający środowisku naturalnemu. Dzięki temu może być użytkowana także w ochronie środowiska.

Izolacje hali i parkingów podziemnych
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image