Geomembrany to produkty wykonane głównie z takich materiałów jak PVC (polichlorek winylu), PEHD (polietylen wysokiej gęstości ) oraz EPDM (monomer etyleno-propyleno-dienowy).

W zależności od struktury i surowca z jakiego są wykonane, geomembrany dzielimy na:

 • PEHD płaskie i wytłaczane (kubełkowe)
 • PVC płaskie
 • EPDM płaskie

Z uwagi na przeznaczenia geomembrany produkowane są w różnych grubościach.
Ich główną zaletą jest duża odporność na korozję chemiczną i biologiczną, charakteryzują się dobrymi parametrami mechanicznymi, wysoką odpornością na starzenie i działanie promieni UV , niską wodochłonnością, nieprzesiąkliwością oraz różnorodnością zastosowań.

GEOMEMBRANA PEHD i PVC – płaska

Funkcja: separacja, izolacja

Geomembrany płaskie PEHD i PVC dostępne są w fakturze gładkiej (obustronnie) i jedno lub dwustronnie szorstkiej. Ich łączenie odbywa się za za pomocą zgrzewania. Stosowanie geomembran pozwala na zachowanie szczelnej bariery, nieprzepuszczalnej dla gazów i płynów, jak również, stworzyć zabezpieczenie przed ich napływem.

Zastosowania geomembran PEHD i PVC pozwala na:

 • uszczelnienie składowisk odpadów,
 • uszczelnienia zbiorników i basenów,
 • uszczelnienia w obrębie obiektów związanych z magazynowaniem i dystrybucją paliw płynnych,
 • izolacja wodochronnych elementów budowli mających kontakt z gruntem
 • uszczelnienia rowów i zbiorników odwadniających / retencyjnych;
 • uszczelnienia wałów przeciwpowodziowych
 • izolacja dachów

GEOMEMBRANA PEHD - wytłoczona (kubełkowa)

Funkcja: separacja, izolacja, drenaż (przy montażu z geowłókniną)

Najpopularniejszym zastosowaniem folii kubełkowej jest izolacja pionowa fundamentów i innych podziemnych części budynków mających kontakt z gruntem. Stosowane jest również w układzie poziomym w celu eliminacji kapilarnego podciągania wody.

Zastosowanie geomembrany PEHD kubełkowej (wytłaczanej) pozwala na:

 • ochronę warstwy hydroizolacyjnej (bitumicznej, papa izolacyjna)
 • ochronę ścian fundamentowych i piwnicznych przed mechanicznymi uszkodzeniami, np. dziurawienie, zgniatanie, ścieranie
 • odwodnienie elementów budowli mających kontakt z gruntem (ścian oporowych, przyczółków, obudów tuneli)
 • budowę rowów odwadniających

GEOMEMBRANA EPDM

Funkcja: separacja, uszczelnienie.

Geomembrana EPDM charakteryzuje się dużą żywotnością przy małych kosztach eksploatacji. Posiada dużą elastyczność oraz niski ciężar powierzchniowy. Jest odporna na skrajne temperatury oraz promieniowanie UV. Montaż membrany EPDM odbywa się przy zastosowaniu klejów systemowych, można ją układać na podłożach betonowych, blaszanych, drewnianych oraz różnego rodzaju płytach termoizolacyjnych.

Geomembrana EPDM dzięki swoim właściwością znajduje zastosowanie przy uszczelnianiu:

 • zbiorników wodnych (oczka wodne, stawy, zbiorniki p.poż)
 • balkonów, tarasów, dachów,
 • tuneli, wiaduktów, przejść podziemnych
 • wałów przeciwpowodziowych.

 

Trudno wyobrazić sobie właściwe wykończenie projektu budowlanego bez odpowiedniej izolacji. Geomembrany mogą być stosowane w różnorodnych warunkach i stanowią optymalne zabezpieczenie zarówno przed wilgocią, jak i uszczelniają grunt przed przedostawaniem się gazów. Geomembrany są używane w projektach na prywatnych parcelach, ale również w obszarze publicznej infrastruktury - np. w projektach z zakresu budowy dróg czy inżynierii środowiska.

Geomembrany to materiały izolacyjne, do których produkcji wykorzystuje się: polipropylen, polichlorek winylu ,poliolefin lub EPDM. Są niezwykle skuteczne przede wszystkim w przypadku:

 • zabezpieczania fundamentów (jako folie fundamentowe, np. przy ścianach działowych);
 • izolacja dachów
 • izolowania specjalistycznych budowli hydrotermicznych;
 • uszczelniania zbiorników sztucznych (np. przeciwpożarowych, odwadniających, retencyjnych);
 • uszczelniania zbiorników do użytku domowego i komercyjnego (basenów, oczek wodnych);
 • zabezpieczania gruntu na składowiskach odpadów (organicznych i nieorganicznych);
 • uzupełniania wałów przeciwpowodziowych i zabezpieczania specjalnych nasypów i kanałów;
 • uszczelniania powierzchni na terenie obiektów wydobywających, magazynujących lub zajmujących się dystrybucją płynnych paliw;

Cechy dobrej geomembrany

Aby geomembrana mogła w pełni spełniać swoje funkcje, konieczne jest jej odpowiednie przygotowanie. Obejmuje ona etap zgrzewania geomembrany. Może być ona zgrzewana w sposób automatyczny lub manualny. W przypadku zgrzewarek automatycznych - istotne jest dobranie odpowiedniego modelu. Zgrzewarki ze szczękami zaciskowymi będą idealne do zgrzewania geomembran, jednakże mogą się pojawić wyjątki - w zależności od umiejscowienia folii. Każdorazowo mechanizm pracy zgrzewarki opiera się na tym, że wewnętrzne strony geomembrany ulegają uplastycznieniu oraz zespoleniu ze sobą przy pomocy zacisku. Zgrzewarki ręczne, obok samobieżnych, także są często wykorzystywane - zwłaszcza tam, gdzie projekt wymaga precyzji przy wykończeniu, pojawiają się trudno dostępne powierzchnie lub skomplikowana kontrukcja.

Jak zgrzewać geomembranę

Geomembrana jako tworzywo izolacyjne wymaga określonego przygotowania przed przystąpieniem do procesu zgrzewania. Metodą najczęściej wybieraną pozostaje zgrzewanie na zakładkę - dzięki temu zabiegowi możliwe jest idealne dopasowanie i uniknięcie niepotrzebnych naprężeń czy wybrzuszeń folii. Geomembranę kładzie się już po wykonaniu podstawowych prac ziemnych. Folię należy też układać w określony sposób. Przede wszystkim zaczynając od strony zewnętrznej. Same zgrzewy należy wykonywać na bieżąco, fragment po fragmencie. Prac nie należy przeprowadzać w deszczu czy przy silnym wietrze.

Zgrzewy powinny być poddane kontroli jakości. Wyróżnia się kilka sposobów sprawdzenia, czy geomembrana została właściwie zainstalowana:

 • poprzez metodę ciśnieniową - z wykorzystaniem specjalne igły z manometrem;
 • metodą próżniową - idealną zwłaszcza, gdy chodzi o precyzyjne wykrycie ewentualnych nieszczelności;
 • metodę ultradźwiękową

Podsumowując...
Sposób montażu geomembrany wcale nie jest czasochłonny. Dlatego też warto zdecydować się na ten rodzaj uszczelnienia zwłaszcza, że charakteryzuje go wiele zalet. W przypadku geomembran można bowiem mówić o: niezwykle niskiej przesiąkliwości i wodochłonności, odporności na ewentualne uszkodzenia mechaniczne oraz działanie czynników chemicznych. Ponad to – dla wszystkich osób, dla których ekologia jest priorytetem – warto podkreślić, że geomembrany są neutralnym surowcem i mogą mieć kontakt z wodą pitną. Inwestycja w to rozwiązanie jest więc inwestycją przyszłościową.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image