GEOKRATA

Geokraty są to przestrzenne geosyntetyki o strukturze komórkowej, wykonywane z taśm, najczęściej z PEHD, łączonych punktowo poprzez zgrzewanie. Wypełnienie geokraty zagęszczonym kruszywem pozwala na stworzenie przestrzennego układu grunt - geosyntetyk, pracującego jak półsztywna płyta wzmacniająca podłoże gruntowe i działając antyerozyjnie.

Geokraty znajduje szerokie zastosowanie przy:

  • budowie i remontach dróg, parkingów i placów manewrowych
  • zabezpieczaniu przeciw erozyjnym skarp, nasypów, rowów, zbiorników wodnych i kanałów;
  • budowie i umocnieniach wałów przeciwpowodziowych;
  • kształtowaniu przestrzeni ogrodowej.
Image
Image
Image
Image
Image
Image