IZOLACJE STACJI PALIW

Stacje paliw to miejsca wymagające szczególnej troski pod względem zagwarantowania określonych standardów bezpieczeństwa - również tego w wymiarze ekologicznym.
Firma EKOKOS zajmuje się profesjonalnym wykonywaniem izolacji stacji paliw (pól nalewkowych i dystrybutorów). Zapobiegamy potencjalnym wyciekom materiałów ropopochodnych do gleby. Zalecanym przez nas materiałem do tworzenia tego typu uszczelnień jest folia PEHD. Posiada one wszystkie niezbędne atesty wymagane przy wykonywaniu tego rodzaju instalacji.

Spoiny wykonywane są za pomocą automatów samojezdnych, Które wykonują spoinę dwuścieżkową z kanałem próbnym, który umożliwia 100% kontrolę wykonanego zgrzewu, a także zgrzewarek ręcznych w przypadku obróbek np. dystrybutorów.

Geomembrany są odporne na korozję chemiczną oraz biologiczną, mają wodochłonność, są nieprzesiąkliwe - co jednak jeszcze istotniejsze - są bezpieczne dla środowiska naturalnego. Polecamy nasze usługi w zakresie zabezpieczania izolacyjnego stacji paliw.