Image

Geomembrany produkowane są z różnego rodzaju surowców. W przypadku zastosowania polichlorku winylu mówimy o folii PVC. Materiał ten wyróżnia się zarówno właściwościami, sposobem montażu jak i zastosowaniem. Jak wygląda proces montażu opisujemy poniżej.

Folia PVC znana jest również jako geomembrana typu płaskiego

Podobnie jak inne geomembrany folia PVC wyróżnia się swoją odpornością na oddziaływanie substancji biologicznych oraz chemikaliów, promieniowania UV, a także niską wodochłonnością, nieprzesiąkliwością. Słowem - stanowi idealny materiał izolacyjny do stosowania w różnorodnych warunkach. Folia PVC może mieć jedno- lub obustronnie gładką strukturę, jak również jedno- bądź dwustronnie szorstką. Każdorazowo uszczelnia powierzchnię przed dostępem gazów oraz płynów. Jej szczelność sprawia, że znajduje zastosowanie m.in. w:

  • procesie uszczelniania zbiorników wodnych różnego typu;
  • izolowaniu dachów;
  • gwarantowaniu szczelności wysypiskom odpadów;
  • uszczelnianiu wałów przeciwpowodziowych;
  • izolowaniu powierzchni na terenie miejsc związanych ze sprzedażą i przechowywaniem paliw płynnych

Oczywiście funkcja izolacyjna i separacyjna zależna jest nie tylko od samych właściwości folii, ale też od szczelności łączenia jej krawędzi. Proces montażu folii PVC jest niezwykle istotnym etapem dla powodzenia całego przedsięwzięcia - niemniej jednak jest dużo prostszy, niż można by przypuszczać. W przypadku zabezpieczenia dachu - bo na przykładzie tego zastosowania przedstawimy proces montażu - bardzo istotna jest kolejność przeprowadzanych prac. Układania folii PVC można się podjąć w momencie, gdy wszystkie inne roboty budowlane zostały zakończone. Podłoże powinno być oczyszczone i osuszone oraz pokryte gruntem. Folia może być układana prostopadle lub równolegle do spadku dachu.

Typy montażu folii PVC

Folia może być montowana na dachu mechanicznie, ale może być też łączona przy pomocy klejenia. Wiele zależy od rodzaju podłoża oraz zakresu prac. W przypadku łączenia mechanicznego stosowana może być metoda liniowa, w której wykorzystywane są profile mocujące przykręcone do podkładu śrubami lub specjalne taśmy mocujące. Profile mogą też zastąpić blachy łączących. Inną metodą mechaniczną pozostaje technika linearna. Tutaj mocowanie odbywa się punkt po punkcie przy pomocy śrub samo-gwintujących, profili dociskowych, kołków, kotew mechanicznych. W zależności od konstrukcji dopasowuje się ilość takich punktów stycznych.

Drugim sposobem na montaż folii PVC jest klejenie. Warunkiem do jego wykonania jest równość podłoża. Klejenie folii może się odbywać na gorąco lub na zimno, w zależności od materiału, z którego wykonany jest podkład. Folia może być klejona także poprzez metodę punktową lub powierzchniową. Dodatkowo folia PVC o laminowanej dolnej powierzchni przy renowacji dachu pokrytego papą może być mocowana bezpośrednio na podłoże.

Zachowanie szczelności oraz funkcjonalności przez folię PVC jest możliwe dzięki dbałości o staranny montaż. Wykorzystanie najwyższej jakości materiałów to nie wszystko. Stąd też warto skorzystać z usług profesjonalistów, których doświadczenie w zakresie montażu folii PVC obejmuje różnego rodzaju obiekty.