• Geosyntetyki
  sprzedaż - bogaty asortyment - najlepsze ceny
 • Ochrona betonu
  iniekcja betonu, natrysk mas bitumicznych i szlamów mineralnych
 • Izolacje dachów
  najnowszą technologią zgrzewania foli PVC
 • Geosyntetyki
  dostawa na plac budowy
 • Zbiorniki wodne
  zgrzewanie geomembran
 • Izolacje
  balkonów, hal, placów manewrowych
 • Hydroizolacje obiektów budowlanych
  zgrzewanie geomembran

Izolacje hal, placów ..

IZOLACJE HAL, PLACÓW MANEWROWYCH ORAZ PLACÓW JEŹDZIECKICH:

Powierzchnie magazynowe oraz hale do przechowywania różnego rodzaju towarów, w tym produktów spożywczych, muszą spełniać określone wymagania. Dla stworzenia optymalnego środowiska konieczne jest zadbanie o izolację - m.in. od wilgoci.
Firma EKOKOS oferuje kompleksowe usługi z zakresu instalowania izolacji przeciw-wodnych oraz przeciwwilgociowych w magazynach i halach. Nasze działania obejmują również obiekty, w których składowane są materiały stanowiące potencjalne zagrożenie dla środowiska.

W przypadku tworzenia izolacji dla hal oraz placów manewrowych polecane jest stosowanie specjalnej folii PEHD. Posiada ona wyższą od innych materiałów izolacyjnych tego typu wytrzymałość mechaniczną. Folia PEHD wyróżnia się też odpornością na czynniki chemiczne (w tym na kwasy, związki ropopochodne), materiał ten może mieć kontakt z wodą pitną, dodatkowo jest atestowany przez PZH. Geomembrana PEHD jest giętka i łatwo poddaje się zgrzewaniu.

Ponieważ każdorazowo dopasowujemy naszą usługę do konkretnych warunków - w zależności od zastosowanej podbudowy możemy polecić także dodatkową warstwę ochronną z geowłókniny. Dopiero na tak przygotowane podłoże kładziemy izolację, przy czym spoiny wykonujemy przy pomocy automatów samojezdnych. Łączenie ma postać spoiny dwuścieżkowej z kanałem próbnym - dzięki temu istnieje możliwość całkowitej kontroli nad wykonywanym właśnie zgrzewem - również w przypadku zgrzewarek ręcznych. Przy montażu folii PEHD jest ona najpierw wywijana na ściany (oraz słupy), następnie zaś zakotwiona mechanicznie (przy użyciu kołków szybkiego montażu do blach). Tak stworzoną, szczelną wannę spaja się potem z wykorzystaniem ekstrudera. Izolacja wszystkich elementów obróbkowych z poziomą warstwą uszczelniającą gwarantuje optymalne zabezpieczenie.

Place jeździeckie to osobna kategoria - jednak wykonywanie ich izolacji przebiega w podobny sposób. Ponownie wykorzystywana jest folia PEHD, ponieważ stanowi ona materiał niezagrażający środowisku naturalnemu. Dzięki temu może być użytkowana także w ochronie środowiska.

Izolacje hal, placów manewrowych, izolacje placów jeździeckich

Formularz zapytania

Geomembrana, Geomembrana, Geomembrana, Geomembrana, Geomembrana, Geomembrana, Geomembrana, Geomembrana, Geomembrana, Geomembrana, Geomembrana, Geomembrana
Geomembrany to produkty wykonane głównie z takich materiałów jak PVC (polichlorek winylu), PEHD (polietylen wysokiej gęstości ) oraz EPDM (monomer etyleno-propyleno-dienowy).W...
Geowłóknina, Geowłóknina, Geowłóknina, Geowłóknina, Geowłóknina, Geowłóknina, Geowłóknina
Geowłóknina to płaski geosyntetyk wykonany z włókien polipropylenowych lub poliestrowych połączonych mechanicznie w procesie igłowania oraz poddanych procesowi termicznego...
Geokraty, Geokraty, Geokraty, Geokraty, Geokraty, Geokraty
Geokraty są to przestrzenne geosyntetyki o strukturze komórkowej, wykonywane z taśm, najczęściej z PEHD, łączonych punktowo poprzez zgrzewanie. Wypełnienie geokraty zagęszczonym...
Folia budowlana PE, Folia budowlana PE, Folia budowlana PE, Folia budowlana PE
W naszej szerokiej ofercie posiadamy folie budowlane różnego zastosowania: paroprzepuszczalne paroizolacyjne wiatroizolacyjne ochronne