Image

Wśród rozmaitych form zabezpieczenia obiektów przed zgubnym działaniem wilgoci do jednych z najlepszych należy użycie geomembrany. Hydroizolacja z ich zastosowaniem zapewnia odporność mechaniczną, biologiczną oraz chemiczną, czyli na kwasy i zasady, bardzo wysoką trwałość, a także nieszkodliwość dla środowiska. Warstwa geomembrany jest nieprzesiąkliwa, giętka i niechłonna.

Geomembrany są produktami wykonanymi przede wszystkim z takich materiałów jak polichlorek winylu (PVC), polietylen wysokiej gęstości (PEHD) i monomer etyleno-propyleno-dienowy (EPDM). Ich struktura może być płaska, wykonana z PVC, PEHD lub EPDM oraz wytłaczana, inaczej kubełkowa, wykonana z PEHD. Istnieje również możliwość doboru grubości geomembrany.

Skuteczność izolacji zależy również od właściwego montażu pasm folii. W tym celu stosuje się metody: spawania, zgrzewania geomembrany oraz klejenia (w przypadku folii EPDM). Najczęściej połączeń folii dokonuje się przy pomocy zgrzewarek, tworząc jedną zgrzeinę lub dwie zgrzeiny rozdzielone tzw. kanałem próbnym. Ten sposób montażu geomembrany jest obecnie najskuteczniejszą i najtrwalszą formą jej stosowania.