Image

Zastosowanie folii PVC w hydroizolacji umożliwia skuteczną separację wilgoci i gazów oraz izolację, zabezpieczającą powierzchnie budowli przez uszkodzeniami. Wybór takiej folii będzie korzystny zarówno przy uszczelnianiu zbiorników przeznaczonych do użytkowania bezpośrednio przez ludzi, a więc basenów czy oczek wodnych, wałów przeciwpowodziowych, rowów i zbiorników odwadniających i retencyjnych, ale również przy izolacji dachów lub uszczelnieniu elementów obiektów związanych z magazynowaniem i dystrybucją paliw płynnych.

Aby hydroizolacja była w pełni skuteczna i niezawodna ważny jest również sposób montażu folii PVC. Najskuteczniejszą jej formą jest zgrzewanie folii z polichlorku winylu za pomocą zgrzewarek.

Do zalet hydroizolacji polegającej na zgrzewaniu folii PVC należy duża odporność na korozję chemiczną i biologiczną. Stworzona w ten sposób szczelna bariera jest nieprzepuszczalna dla gazów i płynów, zabezpiecza także przed ich napływem.