Image

W celu właściwego uszczelnienia takich obiektów jak: zbiorniki wodne i baseny, zbiorniki retencyjne, a także dachy, należy zastosować folie uszczelniające. Do tego typu prac wykorzystuje się często folię PVC.

Poza doborem odpowiedniej jakości materiału oraz jego grubości, duże znaczenie ma również sposób jego montażu. Najbardziej trwałym połączeniem płatów folii polichlorku winylu jest zgrzewanie. Krawędź jednego z płatów nakłada się na drugi płat, a następnie tworzy zgrzeinę, przy pomocy urządzenia rozgrzewającego materiał. Istnieje możliwość wykonania jednej lub dwóch zgrzein.

Stworzenie trwałej warstwy hydroizolacyjnej zapewnia separację oraz izolację płynów oraz gazów. Główną zaletą tego rozwiązania jest duża odporność na korozję chemiczną i biologiczną. Warstwa właściwie zamontowanej folii PVC charakteryzuje się dobrymi parametrami mechanicznymi, co wiąże się z wysoką odpornością na starzenie. Nie jest ona także wrażliwa na działanie promieni UV.