Image

Geowłóknina jest to geosyntetyk przepuszczalny, wykonany z włókien polipropylenowych lub poliestrowych, łączonych mechanicznie lub termicznie. Geowłóknina ma dobre właściwości filtracyjne, stanowi również warstwę separacyjną pomiędzy różnymi gruntami, kruszywem o różnym uziarnieniu lub pomiędzy różnymi materiałami konstrukcji budowlanych. Geowłóknina posiada posiada dobre paramerty wytrzymałościowe na rozciąganie.

Geowłóknina ze względu na funkcję może być podzielona na :

  • ochronną - gruba włóknina o dużej odporności na przepicie, mająca zdolność do transmisji gazów lub wody w płaszczyźnie, wykorzystywana do drenażu oraz ochrony geomembrany,
  • filtracyjną - geowłóknina stosowana jako filtr wody gruntowej przeciw erozji gruntu, oraz do ochrony przed zamuleniem systemów drenarskich,
  • separacyjno - filtracyjną - geowłóknina ta stosowana jest w miejscach gdzie spodziewane jest duże odkształcenie terenu powodowane przez osiadanie, skraca czas konsolidacji i stabilizacji podłoża, eliminuje konieczność wymiany gruntu,
  • dwuwarstwową - geowłóknina stosowana głownie w budownictwie wodnym jako warstwa filtracyjna