Image

Do hydroizolacji wielu obiektów (zbiorników i basenów, fragmentów budowli magazynowych i związanych z dystrybucją paliw płynnych, elementów budowli mających kontakt z gruntem, wałów przeciwpowodziowych, dachów, rowów i zbiorników odwadniających lub retencyjnych) stosuje się często folię PVC, montowaną metodą zgrzewania.

Zgrzewanie to wykonuje się przy pomocy zgrzewarek generujących ciepło i trwale łączących materiał.