Image

Właściwe montowanie folii odbywa się poprzez zgrzanie lub sklejenie nałożonych na siebie fragmentów płatów folii.

Obecnie częściej stosuje się metodę zgrzewania, sposób ten jest bowiem najbardziej niezawodny.