• Izolacje dachów
  najnowszą technologią zgrzewania foli PVC
 • Geosyntetyki
  dostawa na plac budowy
 • Izolacje
  balkonów, hal, placów manewrowych
 • Geosyntetyki
  sprzedaż - bogaty asortyment - najlepsze ceny
 • Ochrona betonu
  iniekcja betonu, natrysk mas bitumicznych i szlamów mineralnych
 • Hydroizolacje obiektów budowlanych
  zgrzewanie geomembran
 • Zbiorniki wodne
  zgrzewanie geomembran

Folia PVC w zastosowaniu i montażu

Do hydroizolacji wielu obiektów (zbiorników i basenów, fragmentów budowli magazynowych i związanych z dystrybucją paliw płynnych, elementów budowli mających kontakt z gruntem, wałów przeciwpowodziowych, dachów, rowów i zbiorników odwadniających lub retencyjnych) stosuje się często folię PVC, montowaną metodą zgrzewania.

Zgrzewanie to wykonuje się przy pomocy zgrzewarek generujących ciepło i trwale łączących materiał.