• Geosyntetyki
  sprzedaż - bogaty asortyment - najlepsze ceny
 • Izolacje dachów
  najnowszą technologią zgrzewania foli PVC
 • Hydroizolacje obiektów budowlanych
  zgrzewanie geomembran
 • Ochrona betonu
  iniekcja betonu, natrysk mas bitumicznych i szlamów mineralnych
 • Geosyntetyki
  dostawa na plac budowy
 • Zbiorniki wodne
  zgrzewanie geomembran
 • Izolacje
  balkonów, hal, placów manewrowych

Co to jest geowłóknina?:

Geowłóknina jest to geosyntetyk przepuszczalny, wykonany z włókien polipropylenowych lub poliestrowych, łączonych mechanicznie lub termicznie. Geowłóknina ma dobre właściwości filtracyjne, stanowi również warstwę separacyjną pomiędzy różnymi gruntami, kruszywem o różnym uziarnieniu lub pomiędzy różnymi materiałami konstrukcji budowlanych. Geowłóknina posiada posiada dobre paramerty wytrzymałościowe na rozciąganie.

Geowłóknina ze względu na funkcję może być podzielona na :

 • ochronną - gruba włóknina o dużej odporności na przepicie, mająca zdolność do transmisji gazów lub wody w płaszczyźnie, wykorzystywana do drenażu oraz ochrony geomembrany,
 • filtracyjną - geowłóknina stosowana jako filtr wody gruntowej przeciw erozji gruntu, oraz do ochrony przed zamuleniem systemów drenarskich,
 • separacyjno - filtracyjną - geowłóknina ta stosowana jest w miejscach gdzie spodziewane jest duże odkształcenie terenu powodowane przez osiadanie, skraca czas konsolidacji i stabilizacji podłoża, eliminuje konieczność wymiany gruntu,
 • dwuwarstwową - geowłóknina stosowana głownie w budownictwie wodnym jako warstwa filtracyjna